Dag beste mensen. Ik ben Dirk Vandeweghe. Aangenaam! 56 jaar geleden werd ik geboren in Roeselare uit de schoot van mijn moeder Eliette en onder het goedkeurende oog van mijn vader Lucien. Ik ben zelf de trotse vader van 3 kinderen, en de grootste fan van mijn geliefde, Mieke. Ik ben Master in de Klinische Psychologie (UGent) met jarenlange ervaring in het samenwerken met- en begeleiden van mensen met allerlei vragen en/of problemen.

Liefde, vriendelijkheid, medelevendheid, levenslust, respect, de innige band met de taal en de liefde voor en trouw aan de familie, zijn een paar dingen die ik van mijn moeder heb geleerd en waaraan ik me tracht te houden.

 

Bescheidenheid, eerlijkheid, eenvoud, oprechtheid, manieren, bedachtzaamheid en de trouw aan en inzet voor zij die het sociaal moeilijk hebben, zijn een paar dingen die ik van mijn vader heb geleerd en waaraan ik me zo goed als mogelijk probeer te houden.

 

Mijn 'levens-zin' laat zich letterlijk schrijven in één zin: "Onderweg (als antithese voor de verstarring), Ontmoeten (in de zin van niet-moeten), het dan wel effenaan wel zien (de verwondering), en dat alles met veel liefde voor en trouw aan mijn familie en afkomst."