Wij zijn er stellig van overtuigd dat onze bestemming erin bestaat om te scheppen en op een creatieve en eigenzinnige manier vorm te geven aan ons leven, of beter gezegd, om onze bestemming, onze eigen ‘droom’ waar te maken, vaak tegen de stroom en het uniforme in. Ieder mens heeft immers een scheppende behoefte en een creativiteit in zich. Onze eigen schepping, ons eigen geboren worden is nog maar het beginpunt. We worden verondersteld met dit nieuwe leven iets aan te vangen en het te blijven vormgeven. Welke vorm eraan gegeven wordt, is niet zo belangrijk, als hij maar ‘eigen-aardig’ is en dus bij de persoonlijke aard van ieder van ons past.


Daarom willen we jullie uitnodigen om samen onderweg te zijn, te ontmoeten en vanuit 'de verwondering' iets (op)nieuw(s) te laten ontstaan.

 

Terug naar ‘moeder natuur’, maar ook ondergedompeld worden in een weldoend bad van warmte en gemoedelijkheid. Het herstelt enkele menselijke en universele waarden : de ziel, vriendschap en echtheid. Opnieuw leren ont-moeten. Leren ‘versimpelen’ ook. Tegen de stroom ingaan om weer uit te komen bij de bron.

 

Wij nemen mensen mee naar een plek die we eerst voor onszelf hebben gevonden. Eenvoudige plekken. Plaatsen die ons geraakt en ontroerd hebben. Waar we zelf zijn blijven hangen. We nemen mensen mee naar een ‘andere wereld’, om te bewijzen dat je nog steeds kunt kiezen om te veranderen. In tragere zin dan. In eenvoudige zin. In kameraadschappelijkheid, vriendelijkheid, samenwerking, samenleving en solidariteit.

 

Het is nog niet te laat!


Wij willen mensen opnieuw met de voeten op de grond, op de aarde brengen, ge-aard maken, hun 'eigen-aardigheid' doen vinden. De simpele dingen van het leven (opnieuw) leren smaken en erdoor geraakt worden. 

 

Het samenleven zélf in onze oases is op zich helend. Wij willen mensen het vertrouwen en de veiligheid van een kleine gemeenschap geven en ze leren opnieuw hun eigen kracht ontdekken, dingen uitproberen. Zelf zijn wij op de achtergrond aanwezig. Als het nodig is, zijn we er wel!

 

Het zou een synthesemoment moeten worden. Een tussentijdse synthese van hoe jouw leven tot nu is geëvolueerd en wat jij van de toekomst verwacht. Het is een bezinning, een 'blijkbaar stilstaan' om beter vooruit te gaan zonder duwen of trekken.

 

Laat je mee drijven op het ritme van ‘The River’...